Aktivitātes 5 un 6-gadnieku grupā

18. maijā sporta skolotāja Ieva Lepse aicināja pirmskolniekus uz Sporta dienu. Bija sagatavoti dažāda veida uzdevumi skolas pagalmā. Valdīja īsti sportiska gaisotne.

Noslēgumā ikviens sportists no sporta skolotājas saņēma diplomu un saldu balviņu.

13. maijā grupiņas audzēkņi ar audzinātājām devās ekskursijā uz zemnieku saimniecību “Zemturi” Laidu pagastā. Iepazina un baroja zvērus …

… un, protams, sarūpēja paši sev pusdienas.

Nemaz ilgs laiks nav pagājis – un skat, sīpolloki jau ēdami! Gardi gan.

Marts – pavasara un sēšanas/stādīšanas mēnesis.

Ikviens sagatavo vietiņu stādīšanas darbiem.
Kad sēklas iesētas – tā jāaplaista.
Visiem ir ko darīt.
Un tagad – lai tik aug!

14. februārī arī grupiņā tika atzīmēta Mīļumdiena.

15. oktobrī tika svinēta Ābolu diena.

Sākumā bērni gatavoja grupas rotājumus.
Vēlāk spēlēja teātri, uzvedot “Pasaku par pēdējo ābolu”.
Visiem kopā darbojoties, top ābolu maizītes.
Diena noslēdzās, dzerot ābolu tēju un ēdot pašu ceptās ābolmaizītes.

Labo darbu nedēļā no 4. līdz 8. oktobrim pirmsskolas grupiņas audzēkņi aktīvi palīdzēja sētniecēm plašajā skolas teritorijā.

Bija lapu darbi …
… un lapu nedarbi.

28. septembrī grupas bērni un audzinātājas devās mācību ekskursijā uz La Lu darbnīcu Aizputē – kā ieejas biļeti lasīja sauju zīļu, ceļoja cauri pasakām un noslēgumā vārīja un baudīja spēka dziru.

Gaidot Miķeļdienu, grupiņas bērni kopā ar vecākiem un audzinātājām veidoja rudens ražas izstādi, kas sanāca krāšņa un interesanta, priecēja kā pašus, tā citus Turlavas pamatskolas skolēnus.

Sadarbībā ar Turlavas bibliotēku, bērniem bija iespēja iepazīties ar sunīti Keriju, kas piedalās pazudušu cilvēku meklēšanā.

Tāpat pirmsskolēni iepazina bibliotēku, tur atrodamās grāmatas (smagākās, lielākās, krāsainākās), kā arī apskatīja tobrīd bibliotēkā izvietoto radošo darbu izstādi.

Septembra vidū vārdadienā tika sumināta Eva.

Baudot burvīgo rudeni, bērni devās ekspedīcijā pa Turlavas takām un vāca rudens veltes.

Jubilejā tika sumināts arī grupas biedrs Valters.

Pirmo skolas dienu – Zinību dienu – pirmsskolēni sagaidīja ar burbuļu salūtu.