Aktivitātes grupā “Lāčuks”

Izlaidums arī “Lāčukā”.

24. maijā grupiņā sveica tos audzēkņus, kuri rudenī aiziet mācīties uz obligāto
5 un 6 gadus veco audzēkņu apmācību grupu.
Paldies audzinātājām un auklītei par ieguldīto darbu!

Marts – sēšanas un stādīšanas mēnesis.

Katrs sīpoliņš pirms stādīšanas tiek rūpīgi sagatavots.

Pužļu likšana – vienmēr aizraujoša. Paldies vecākiem par šiem noderīgajiem dāvinājumiem!

Katru pirmdienu – nodarbības ar logopēdi Adriju Brantevicu.

Februāris – mīļuma un draudzības mēnesis.

14. februārī bērni izrāda cits citam savu draudzību un saņem mīļuma vēstulīti.
Kopīgi top arī krāšņa sirsniņa.

Decembri jaunākā vecuma bērnu grupiņa sagaidījusi ar lieliem priekiem par bagātīgo sniegu:

Bet pirmo Adventi “Lāčuks” grupas audzēkņi sagaidīja, iededzot vienu svecīti Adventes vainagā un rakstot vēstuli Ziemassvētku vecītim.

Miķeļdienā grupas audzēkņi kopā ar skolotājām izspēlēja iešanu uz tirgu, ieguva dažādus rudens dārzeņus, kurus pēc tam visi kopīgi degustēja.

Septembra vidū audzinātājas kopā ar bērniem izspēlēja latviešu tautas pasaku par kukulīti un izveidoja pagalmā Kukulīša taciņu ar pasaku tēliem, kurus vecāki bija darinājuši no dārzeņiem.

Pirmsskolas grupā “Lāčuks” neviens jubilārs netiek aizmirsts…

Skaistais laiks tiek izmantots, lai savāktu dažādas rudens veltes, kas vēlāk noderēs mācību nodarbībās.