Skolas padome

Padomes sastāvs 2022./2023. m.g.:

 • Kristiāna Danenberga (grupa “Lāčuks”)
 • Ilze Žagariņa (grupa “Lāčuks”)
 • Inga Skudra (5/6-gadnieku grupa)
 • Inga Ziobrovska (1. klase)
 • Līga Bērica (2. klase)
 • Gita Petrova (3. un 5. klase)
 • Rita Veisberga (4. klase)
 • Līga Zvirgzda (6. klase)
 • Baiba Spuļģīte (7. klase)
 • Lāsma Ašmane (8. klase)
 • Liene Redīza (9. klase)
 • Guntra Barinska (tehniskais darbinieks)
 • Kristiāns Ozoliņš (Izglītojamo līdzpārvaldes vadītājs)
 • Džanita Freija (pedagogu pārstāvis)
 • Mārcis Brantevics (Turlavas pagasta pārvaldes vadītājs)