Absolventi

2021./2022. m.g. absolventi

Klāvs Lagzda, Kristaps Pirtnieks, Diāna Dubure, Sannija Zīberga, Estere Barinska, Estere Šēle, Edvards Ķemeris, Elīna Pulture, Mārīte Ivaņisova. Klases audzinātāja – Ilona Freimane.

2020./2021. m.g. absolventi

Ģirts Bergholds, Mārtiņš Bērziņš, Megija Brasliņa, Alise Gunika, Estere Komisāre, Arta Līdeka, Līga Justīne Orlova, Dāvis Pelēkais, Laine Šķēle, Kaspars Štrāls. Klases audzinātāja – Ivrita Antonoviča.

2018./2019. m.g. absolventi

Alise Bondare, Andris Dārziņš, Patrīcija Junkere, Anete Leimane, Reičela Orlova, Kristers Stucis, Eva Šaberte, Evita Šaberte, Gundars Zons, Denijs Žukausks. Klases audzinātāja – Lāsma Zīberga.