Erasmus+ līdzdalības projekts “Būt drosmīgam – nav kauns!”

Turlavas pamatskolas skolēni kopā ar dziedātāju Grētu Grantiņu (vidū)

Turlavas pamatskola kā sadarbības partneris iesaistījās Vārmes pamatskolas skolotājas Ineses Krūmiņas realizētajā Erasmus+ līdzdalības projektā “Būt drosmīgam nav kauns!”

Projektā, kura mērķis ir rosināt izpratni par katra jaunieša ietekmi un līdzdarbošanos, savas karjeras izvēlē un veidošanā, svarīgumu vietējā un Eiropas kontekstā, mūsu skolas deviņi jaunieši 2023.gada 28. novembrī Vārmes pamatskolā piedalījās diskusijā “Kā ēšanas paradumi ietekmē cilvēka veselību pozitīvi/negatīvi?” Skolēni mācījās veidot argumentus par vai pret noteiktu uzstādījumu. Jaunieši veidoja “Veselīga dzīvesveida karti”, mācījās sadarboties grupā veicinot pētniecību, organizēšanu, klausīšanos, pierakstīšanu. Mācījās nostiprināt publiskās uzstāšanās prasmes un izpratni par kritisko domāšanu.

2024.gada 18. janvārī Vārmes pamatskolā notika otrā diskusija ar debašu elementiem. Šoreiz  par tēmu “Vai izglītībai ir nozīme jaunieša nākotnes mērķu īstenošanā? ” Diskusiju vadīja ekspertes no Liepājas “Debašu centra” Ineta Drēže un Dace Groduma-Vīriņa, kā arī Vārmes pamatskolas bijusī latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Kūle.

Pēc argumentu veidošanas, savu viedokļu aizstāvēšanas un pamatošanas jaunieši veidoja savu “Ideālās skolas – ideālo skolas somu”, prezentējot un argumentējot kādai tai būtu jābūt pēc viņu domām!

2024.gada 20.februārī  trešo reizi Vārmes pamatskolā Krišjāņa Berķa (pasākumu vadītājs, improvizators) vadībā jauniešiem bija iespēja apgūt publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus. Radošā darbnīca bija praktiska, un katram tika dota iespēja būt aktierim un caur interesantiem uzdevumiem improvizēt. Jaunieši apguva konkrētas iemaņas, metodes, stratēģijas, kuras var izmantot komunikācijā – klausīšanās, stresa pārvarēšana, runas stils, ķermeņa kustība, vārdu krājums, intonācija u.c.

2024. gada 19. aprīlī noslēguma pasākumā ar savu karjeras izaugsmes stāstu ar jauniešiem dalījās dziedātāja Grēta Grantiņa. Jaunieši atzina, ka šī projekta ietvaros guvuši daudz sev noderīgu atziņu un viņu pašapziņa un ticība saviem spēkiem un iespējām augusi.