Tradīcijas

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Miķeļdienas tirgus
 • Skolotāju diena
 • Valsts svētku nedēļa, skolas izgaismošana
 • Ziemassvētki
 • Barikāžu atceres diena
 • “Cāļus skaita rudenī” – 5. klases uzņemšana “lielajā skolā”
 • Pavasara koncerts
 • Pieņemšana pie direktores
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidumi
 • Sporta dienas
 • Absolventu diena