Pirmsskolas grupas

Bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem pirmo priekšstatu par dabaszinībām, matemātiku, valodu, mūziku, tehnoloģiiām un fizisko aktivitāti apgūst pirmsskolas grupā “Lāčuks”.

Ikdienā ar šiem bērniem kopā ir skolotājas

DŽANITA FREIJA , GUNTA KRŪMIŅA

un skolotāju palīdze LAURA PELĒKĀ.

2023. gada maijā

Laidu pagasta bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem pirmo priekšstatu par dabaszinībām, matemātiku, valodu, tehnoloģijām un fiziskām aktivitātēm apgūst pirmsskolas grupā “Pelītes” Sermītē.

Grupas “Pelītes” audzēkņi ar audzinātāju Vairu Rudzrogu Aizputē 2022. gada oktobrī.

Ikdienā ar šiem bērniem kopā ir

skolotāja VAIRA RUDZROGA

un

skolotājas palīdze DINNIJA ODIŅA.

Obligātajā pirmsskolas posmā 5 un 6 gadus vecos bērnus ievirza skolotāja INGŪNA ZĪLĪTE.

2023. gada 1. septembrī

Ar šo grupu ikdienā ir kopā arī skolotājas palīdze INĀRA DĒNAVA.

5 un 6 gadus vecos Laidu pagasta bērnus grupā “Mārītes” skolas gaitām sagatavo skolotāja DAGNIJA PULTURE un skolotājas palīdze MARITA BUTA.

Grupas “Mārītes” audzēkņi ar audzinātāju Dagniju Pulturi Aizputē 2022. gada oktobrī.