Pirmsskolas grupas

Bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem pirmo priekšstatu par tādām jomām kā dabaszinības, matemātika, valoda, mūzika, tehnoloģijas, fiziskās aktivitātes apgūst pirmsskolas grupā “Lāčuks”.

Ikdienā ar šiem bērniem kopā ir skolotājas:

Džanita Freija

Gunta Krūmiņa

un pedagogu palīgs Laura Pelēkā.

2021. gada 1. septembris

5 un 6 gadus vecos bērnus skolas gaitām vispusīgi sagatavo skolotāja Ingūna Zīlīte un pedagoga palīgs Ināra Dēnava.

2021. gada 1. septembris