Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. m.g.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Eksāmens angļu valodā – 22. maijā;

Eksāmens latviešu valodā – 28. maijā;

Eksāmens matemātikā – 4. jūnijā.