Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. m.g.

Diagnosticējošie darbi 3. klases izglītojamiem:

Latviešu valodā – 21. februāris;

Matemātikā – 7. marts.

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem:

Dabaszinībās – 22. februāris;

Latviešu valodā – 28. februāris;

Matemātikā – 7. marts.

Diagnosticējošie darbi 9. klases izglītojamiem:

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs – 25. aprīlis.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Eksāmens angļu valodā – 24. – 26. maijs;

Eksāmens latviešu valodā – 29. maijā;

Eksāmens matemātikā – 6. jūnijā.