Par skolu

Skolas direktore – Lāsma Veigelte

Direktores vietniece izglītības jomā – Ieva Lepse

Saimniecības daļas vadītāja – Anda Pirtniece

Skolā strādā:

  • 21 pedagogs
  • 14 tehniskie darbinieki

Skolā mācās:

  • 78 skolēni no 1.-9.klasei
  • 22 pirmsskolas bērni 5-6 gadīgo bērnu apmācības grupā
  • 20 bērni pirmsskolas grupā “Lāčuks” Turlavā
  • 22 bērni pirmsskolas grupās Sermītē