Izglītības programmas

Turlavas pamatskola realizē šādas izglītības programmas:

Vispārējās pirmsskolas izglītības programmuProgrammas kods 01011111
Pamatizglītības programmuProgrammas kods 21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiemProgrammas kods 21015611