Izglītības programmas

Turlavas pamatskolā realizē:

VISPĀRĒJĀS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU – Programmas kods 01011111

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU – Programmas kods 21011111

SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZGLĪTOJAMIEM AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM – Programmas kods 21015611