Skolēni līdzdarbojas Miķeļdienas tirgū

Gaidot Miķeļdienu, čaklākie Turlavas pamatskolas skolēni bija sarūpējuši gan gardas, gan praktiskas lietas svētku tirdziņam. Neskatoties uz lietaino laiku, jaunie tirgotāji ar lielu atbildības sajūtu realizēja iecerēto. Paldies vecākiem par savu bērnu atbalstīšanu un iedrošināšanu! Paldies pagasta iedzīvotājiem, kuri atbalstīja jaunos censoņus.

MĀCĀMIES DABĀ

14. septembrī 5. un 6. klases skolēni kopā ar savām audzinātājām devās “Latvijas valsts mežu” organizētajā meža iepazīšanas ekspedīcijā. Katrā no piedāvātajām meža pieturām skolēni tikās ar kādu zinošu meža darbinieku un ar interesi noklausījās stāstījumos par meža audzēšanu, sargāšanu, kopšanu un stādīšanu.

Vēlāk iegūtās zināšanas skolēni pārrunāja dabaszinību stundās ar skolotāju Elitu Lampu.

Paldies pašvaldībai, kas nodrošināja transportu skolēnu nokļūšanai izzinošajā ekskursijā.

RADOŠA TEĀTRU DIENA

21. maijā Turlavas pamatskolā valdīja radošā gaisotne, jo mācību procesā tika iesaistītas teātra izrādes.

1.-4. klašu skolēni kopā ar skolotājām attālināti skatījās Valmieras drāmatas teātra izrādi “Slinkums” un pēc tam radoši darbojās latviešu valodas stundās, radot paši savus rakstu darbus un analizējot redzēto teātra izrādi. 

Savukārt 5.-7. klašu skolēni noskatījās Liepājas teātra aktieru nodarbību “Kā top izrāde”, kurā uzzināja gan par dažādiem runas vingrinājumiem, teksta atcerēšanos un kopā ar aktrisēm izspēlēja dažas etīdes. 

Skatītās izrādes ļoti labi papildināja latviešu valodas un literatūras stundās apgūstamo vielu.