Līdzpārvaldes pirmā aktivitāte

Saglabājot jauko tradīciju, Turlavas pamatskolas līdzpārvalde atkal 18. novembra vakarā pulcējās kopā, lai izgaismotu skolas ēku. Kopā ar skolotāju Ievu Lepsi skolēni iededza vairāk kā 140 svecītes un izvietoja tās skolas logos un ābeļdārzā. Iestājoties tumsai, par radīto skaistumu priecājās ne tikai skolēni, bet arī citi pagasta iedzīvotāji.

GATAVOJAS VALSTS SVĒTKIEM

13. novembrī skolēni, gaidot Latvijas dzimšanas dienu, meklēja dabas materiālus un izlika mūsu valsts kontūru. Īpaši skolēni bija lūgti savā darbiņā iezīmēt Turlavu. Radoši darbojās arī pedagogi.

Un kopumā varam sacīt, ka mūsu skolēni un skolotāji ir izdomas bagāti, nebaidās no grūtībām un ciena savu valsti. Dienas garumā tapuši ļoti daudzi brīnišķīgi darbi.

Piemin Lāčplēša dienu

Tā kā 4.-9. klašu skolēni 11. novembrī mācījās attālināti un nekādi pasākumi nevarēja notikt, skolotāji aicināja skolēnus saviem Zoom profiliem uzlikt latviskus vai patriotiskus fonus, lai atgādinātu par šo piemiņas dienu un aicinātu padomāt par savas valsts varoņiem.

Skolēni labprāt atsaucās skolotāju aicinājumam. Un dažās klasēs patiešām valdīja īsti patriotisks noskaņojums.

Pārbauda savas zināšanas

8. novembrī 1. un 2. klases skolēni attālinātā nodarbībā tikās ar projekta “Man ir tīri zobi!” komandu. Higiēniste bērniem stāstīja par zobu kopšanu un veselīga uztura paradumiem. Bērni stāstīja savu pieredzi un atbildēja uz dakteres jautājumiem.

Kopumā mūsu skolēni ir labi izglītoti šajos jautājumos. Paldies par to vecākiem un skolotājiem!

ATSĀKAS MĀCĪBAS

Ar 1. novembri pēc rudens brīvlaika atsākas mācības.

  1. – 3. klases skolēniem tās atsākas klātienē, bet 4. -9. klašu skolēniem – attālināti.

Lai attālinātais mācību process noritētu veiksmīgi, jāievēro daži būtiski noteikumi:

Skolēni līdzdarbojas Miķeļdienas tirgū

Gaidot Miķeļdienu, čaklākie Turlavas pamatskolas skolēni bija sarūpējuši gan gardas, gan praktiskas lietas svētku tirdziņam. Neskatoties uz lietaino laiku, jaunie tirgotāji ar lielu atbildības sajūtu realizēja iecerēto. Paldies vecākiem par savu bērnu atbalstīšanu un iedrošināšanu! Paldies pagasta iedzīvotājiem, kuri atbalstīja jaunos censoņus.

MĀCĀMIES DABĀ

14. septembrī 5. un 6. klases skolēni kopā ar savām audzinātājām devās “Latvijas valsts mežu” organizētajā meža iepazīšanas ekspedīcijā. Katrā no piedāvātajām meža pieturām skolēni tikās ar kādu zinošu meža darbinieku un ar interesi noklausījās stāstījumos par meža audzēšanu, sargāšanu, kopšanu un stādīšanu.

Vēlāk iegūtās zināšanas skolēni pārrunāja dabaszinību stundās ar skolotāju Elitu Lampu.

Paldies pašvaldībai, kas nodrošināja transportu skolēnu nokļūšanai izzinošajā ekskursijā.

RADOŠA TEĀTRU DIENA

21. maijā Turlavas pamatskolā valdīja radošā gaisotne, jo mācību procesā tika iesaistītas teātra izrādes.

1.-4. klašu skolēni kopā ar skolotājām attālināti skatījās Valmieras drāmatas teātra izrādi “Slinkums” un pēc tam radoši darbojās latviešu valodas stundās, radot paši savus rakstu darbus un analizējot redzēto teātra izrādi. 

Savukārt 5.-7. klašu skolēni noskatījās Liepājas teātra aktieru nodarbību “Kā top izrāde”, kurā uzzināja gan par dažādiem runas vingrinājumiem, teksta atcerēšanos un kopā ar aktrisēm izspēlēja dažas etīdes. 

Skatītās izrādes ļoti labi papildināja latviešu valodas un literatūras stundās apgūstamo vielu.